21 januari 2016 geeft Merle een Ademvrij@work™ workshop aan het vitaliteitsteam van de Rabobank Deventer.